HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:4.142.277
Hôm qua:2.545
Hôm nay:985

Tài liệu điện tử

Danh mục :
SttThông tin tài liệuTải về
1
Cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực 2023
Tác giả: TCHC. Cập nhật: 08:32 | 21/11/2022
859 KB
2
Mẫu bảng kê khai giờ soạn đề thi, coi thi, chấm thi
Tác giả: TTKTKĐCL. Cập nhật: 18:10 | 15/06/2023
27 KB
3
Mẫu bình xét danh hiệu thi đua 2023
Tác giả: Phòng TCHC 2023. Cập nhật: 14:12 | 01/06/2023
1.603 KB
4
Mẫu bình xét danh hiệu thi đua 2024
Tác giả: Phòng TCHC&QT. Cập nhật: 08:40 | 31/05/2024
81 KB
5
PHIẾU ĐỀ NGHỊ: Cung cấp, sửa chữa, thay thế trang thiết bị Công nghệ thông tin
Tác giả: Phòng CNTT. Cập nhật: 09:30 | 13/12/2023
40 KB
6
Phiếu tự kiểm tra chấp hành pháp luật GNNN
Tác giả: Tổng cục GDNN. Cập nhật: 08:42 | 23/03/2023
828 KB
7
PL453 - HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GDNN
Tác giả: Bộ LĐTBXH. Cập nhật: 10:07 | 27/12/2023
461 KB
8
PL454 - HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tác giả: Bộ LĐTBXH. Cập nhật: 10:08 | 27/12/2023
42 KB
9
Tài liệu hướng dẫn dành cho giáo viên
Tác giả: Phạm Anh Tuấn. Cập nhật: 04:24 | 30/12/2014
389 KB
10
Tài liệu hướng dẫn dành cho sinh viên
Tác giả: Phạm Anh Tuấn. Cập nhật: 04:24 | 30/12/2014
666 KB