HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:4.142.348
Hôm qua:2.545
Hôm nay:1.056

Lịch thi

Thi Lại, Thi Bổ Sung, Thi Cải Thiện Điểm Môn Học (đợt 2) Năm Học 2023 – 2024

09:02 | 18/06/2024 132

LỊCH COI THI, CHẤM THI Thi lại, thi bổ sung, thi cải thiện điểm môn học (đợt 2) Năm học 2023 – 2024

Lịch Thi Kết Thúc Học Kỳ 2 (Đợt 1), Năm Học 2023 - 2024 (điều chỉnh)

09:51 | 22/04/2024 2145

LỊCH COI THI, CHẤM THI Thi kết thúc học kỳ 2 (Đợt 1), Năm học 2023 - 2024 (điều chỉnh)

LỊCH THI LẠI, THI BỔ SUNG, THI CẢI THIỆN ĐIỂM MÔN HỌC (ĐỢT 1) NĂM HỌC 2023 - 2024

15:55 | 23/02/2024 1389

LỊCH COI THI, CHẤM THI THI LẠI, THI BỔ SUNG, THI CẢI THIỆN ĐIỂM MÔN HỌC (ĐỢT 1) NĂM HỌC

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2023 – 2024 (ĐỢT 3)

17:01 | 31/01/2024 1473

LỊCH COI THI, CHẤM THI Thi kết thúc Học kỳ 1, Năm học 2023 – 2024 (Đợt 3)

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2023 - 2024 (ĐỢT 2)

09:48 | 30/11/2023 5113

LỊCH COI THI, CHẤM THI Thi kết thúc học kỳ 1 (Đợt 2) năm học 2023 - 2024

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 – 2024

14:27 | 12/10/2023 1617

LỊCH COI THI, CHẤM THI Thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2023 – 2024

LỊCH THI LẠI (ĐỢT 4) NĂM HỌC 2022 - 2023

16:55 | 11/09/2023 880

LỊCH COI THI, CHẤM THI, THI LẠI MÔN HỌC (ĐỢT 4) NĂM HỌC 2022 - 2023

LỊCH THI LẠI (ĐỢT 3) NĂM HỌC 2022 - 2023

10:14 | 30/08/2023 870

LỊCH COI THI, CHẤM THI, THI LẠI MÔN HỌC (ĐỢT 3) NĂM HỌC 2022 - 2023

LỊCH COI THI, CHẤM THI, THI LẠI, THI BỔ SUNG, THI CẢI THIỆN ĐIỂM MÔN HỌC (ĐỢT 2) - NĂM HỌC 2022-2023

08:44 | 08/07/2023 857

LỊCH COI THI, CHẤM THI, THI LẠI, THI BỔ SUNG, THI CẢI THIỆN ĐIỂM MÔN HỌC (ĐỢT 2) - NĂM HỌC 2022-2023 -07/07/2003

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 – 2023

18:14 | 12/05/2023 2235

LỊCH COI THI, CHẤM THI Thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

1 2 > >>