HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:1.426.874
Hôm qua:4.306
Hôm nay:724

Thời khóa biểu


Học kỳ :
Tuần :
* KHÓA 2022:
DƯỢC
BuổiGiờThứ 2
02/10/23
Thứ 3
03/10/23
Thứ 4
04/10/23
Thứ 5
05/10/23
Thứ 6
06/10/23
Lớp CĐ Dược 8A
Lớp CĐ Dược 8B

* KHÓA 2021:
DƯỢC
BuổiGiờThứ 2
02/10/23
Thứ 3
03/10/23
Thứ 4
04/10/23
Thứ 5
05/10/23
Thứ 6
06/10/23
Lớp CĐD7A
Lớp CĐD7B