HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:4.074.384
Hôm qua:2.899
Hôm nay:774

Lịch thi

Lịch Thi Kết Thúc Học Kỳ 2 (Đợt 1), Năm Học 2023 - 2024 (điều chỉnh)

09:51 | 22/04/2024 1634

LỊCH COI THI, CHẤM THI Thi kết thúc học kỳ 2 (Đợt 1), Năm học 2023 - 2024 (điều chỉnh)

LỊCH THI LẠI, THI BỔ SUNG, THI CẢI THIỆN ĐIỂM MÔN HỌC (ĐỢT 1) NĂM HỌC 2023 - 2024

15:55 | 23/02/2024 1252

LỊCH COI THI, CHẤM THI THI LẠI, THI BỔ SUNG, THI CẢI THIỆN ĐIỂM MÔN HỌC (ĐỢT 1) NĂM HỌC

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2023 – 2024 (ĐỢT 3)

17:01 | 31/01/2024 1356

LỊCH COI THI, CHẤM THI Thi kết thúc Học kỳ 1, Năm học 2023 – 2024 (Đợt 3)

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2023 - 2024 (ĐỢT 2)

09:48 | 30/11/2023 4998

LỊCH COI THI, CHẤM THI Thi kết thúc học kỳ 1 (Đợt 2) năm học 2023 - 2024

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 – 2024

14:27 | 12/10/2023 1472

LỊCH COI THI, CHẤM THI Thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2023 – 2024

LỊCH THI LẠI (ĐỢT 4) NĂM HỌC 2022 - 2023

16:55 | 11/09/2023 784

LỊCH COI THI, CHẤM THI, THI LẠI MÔN HỌC (ĐỢT 4) NĂM HỌC 2022 - 2023

LỊCH THI LẠI (ĐỢT 3) NĂM HỌC 2022 - 2023

10:14 | 30/08/2023 771

LỊCH COI THI, CHẤM THI, THI LẠI MÔN HỌC (ĐỢT 3) NĂM HỌC 2022 - 2023

LỊCH COI THI, CHẤM THI, THI LẠI, THI BỔ SUNG, THI CẢI THIỆN ĐIỂM MÔN HỌC (ĐỢT 2) - NĂM HỌC 2022-2023

08:44 | 08/07/2023 763

LỊCH COI THI, CHẤM THI, THI LẠI, THI BỔ SUNG, THI CẢI THIỆN ĐIỂM MÔN HỌC (ĐỢT 2) - NĂM HỌC 2022-2023 -07/07/2003

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 – 2023

18:14 | 12/05/2023 2117

LỊCH COI THI, CHẤM THI Thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

LỊCH THI LẠI, THI BỔ SUNG, THI CẢI THIỆN ĐIỂM (Đ1) - NĂM HỌC 2022 - 2023

18:13 | 09/05/2023 651

LỊCH COI THI, CHẤM THI, THI LẠI THI BỔ SUNG, THI CẢI THIỆN ĐIỂM MÔN HỌC (Đ1) - NĂM HỌC 2022 - 2023 NGÀY 09/5/2023

1 2 > >>