LIÊN HỆ

558_6

Liên hệ zalo tuyển sinh : 0985.262.465

Email tuyển sinh : ts.cdythp@gmail.com

Email : caodangytehaiphong@gmail.com

  • Phòng Tổ chức Hành Chính Quản Trị – ĐT : 02253.719.315

  • Phòng Đào Tạo NCKH & HTQT – ĐT : 02253.

  • Văn Phòng Tư Vấn Tuyển Sinh – ĐT : 02253.781.412

  • Phòng Công Tác HSSV – ĐT : 02253.

  • Phòng Tài Chính Kế Toán – ĐT : 02253.

  • Phòng Thanh Tra Khảo Thí & KĐCL – ĐT : 02256.504.323

  • Phòng Công Nghệ Thông Tin – ĐT : 02256.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.