BGH thông báo: Tập huấn sử dụng HP-eOffice

BGH thông báo: Tập huấn quy trình xử lý văn bản và phát hành văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử HP-eOffice. – Thời gian: 7h30’, ngày 21/6/2022 (Thứ 3). – Thành phần: + Trung tâm Thông tin-Tin học, Văn phòng UBND thành phố; + Ban giám hiệu; + …
Đọc tiếp BGH thông báo: Tập huấn sử dụng HP-eOffice