BGH thông báo: Tập huấn sử dụng HP-eOffice

BGH thông báo: Tập huấn quy trình xử lý văn bản và phát hành văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử HP-eOffice.
– Thời gian: 7h30’, ngày 21/6/2022 (Thứ 3).
– Thành phần:
+ Trung tâm Thông tin-Tin học, Văn phòng UBND thành phố;
+ Ban giám hiệu;
+ Lãnh đạo, cán bộ các khoa, phòng, bộ môn (danh sách đính kèm).
– Địa điểm: HT D401.
– Trân trọng!

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.